Kasvava metsa
ja võsa ost

Ostame kasvavat võsa kraavidelt, põldudelt ja hooldusraietest


Enne võsa lõikama asumist teeme Teiega kokkuleppe, kus määrame ära hakkepuidu ostuhinna ning orienteeruva koguse. Peale materjalide koondamist väljaveotraktoritega toimub hakkimine, kus selgub täpne ülestöötatud kogus, mille kohta esitab Teile meie logistik akti. Sõltuvalt piirkonnast ja materjalidest, tasu maaomanikule kasvava võsa eest kuni 9eur/tm iga väljatöötatud tm kohta.

Raieõiguse võõrandamine


Raieõiguse võõrandamine on kasvava metsa müük, mille korral sõlmitakse omaniku ja ostja vahel raieõiguse võõrandamise leping. Tasu raieõiguse võõrandamise eest Teie arveldusarvele 2-3 tööpäeva jooksul, peale lepingu allkirjastamist. Raietöid enne kokkulepitud summade ülekandmist ei alustata.

Raieõiguse võõrandamine väljatulekuna


Kasvava metsa müük, mille korral raieõiguse võõrandaja teenib tulu vastavalt sellele, millises mahus ning  millist puitu tema metsast välja raiutakse. Puidusortimentide hinnad fikseeritakse raieõiguse võõrandamise lepingus ning arveldamine toimub lepingus kooskõlastatud hinnakirja alusel. Võõrandades raieõigus vastavalt väljatulekule on metsaomanikul võimalus teenida pisut enam tulu, kuna enne raietöid arvestatakse ülestöötatavad mahud pigem turvalistes piirides. Vajadusel saame Teile abiks olla ka metsamajandamiskava tellimisel ja raieõiguste vormistamisel, koostamisel.
VÕTA ÜHENDUST