Raieteenused

Valgustusraie


Jõudsa kasvuhoo sisse saanud noorendikeks teostame valgustusraieid. Noorendiku eas tagame metsa uuendamisel määratud peapuuliigile paremad kasvutingimused. Hiljaks jäänud valgustusraie

Harvendusraie


Keskealistes puistutes tehakse harvendusraiet. Harvendusraiete eesmärgiks on raieküpseks kasvatavate puude kasvutingimuste parandamine

Uuendusraie


Raadamine


VÕTA ÜHENDUST